Menu Meny

Nord-Thailand: Turisme på dyrenes premisser

Det er på tide å snakke om elefanten i rommet. Eller riktigere – i jungelen. Johanna Jackson dro til Nord-Thailand på jakt etter en ny form for elefant-turisme.

Plutselig var det ikke lenger sosialt akseptert å ri på elefanter. «Dyreplageri – forkastelige og voldelige treningsmetoder», hevdet dyrevernaktivistene. «Vi tar det bort fra tilbudet vårt», lovte turarrangørene etter mange krav om nettopp det. «Men hva skal vi gjøre da?» spurte turistene som fremdeles ville reise til Asia og møte de store og eksotiske dyrene, ansikt til ansikt.
Og hvordan er situasjonen i dag og for fremtiden for Thailands rundt 4000 tamme elefanter? Og hvordan ble det slik det er i dag?

Mahouten Touch med elefanten sin. Nå i kjetting, men om noen måneder: Fri!
Mahouten Touch med elefanten sin. Nå i kjetting, men om noen måneder: Fri!

Han ble forelsket i de store dyrene under en reise som frivillig elefantmedhjelper i Kambodsja for 15 år siden og startet etter hvert sitt eget prosjekt. I fjor åpnet han portene til Elephant Valley Thailand.

Jeg står noen meter fra den første thailandske elefanten jeg har fått stifte bekjentskap med. Akkurat denne heter Ka Moon, er over 50 år gammel og veier to tonn. Hun står ved gjerdet i innhegningen og leker med en vannslange. Etter en stund kommer Mai Noir, eller Lille Mamma, og Mo Lou Por, som betyr «bomull» på karenfolkets språk.
Jeg er kommet til Chiang Rai, ikke langt fra grensen til Laos og Myanmar og bare fem minutters biltur fra det berømte hvite templet Wat Rong Khun. Jack Highwood kommer gående langs en allé omkranset av palmer.
– Velkommen til Elefantøya! roper han og strekker ut armene.

Han ble forelsket i de store dyrene under en reise som frivillig elefantmedhjelper i Kambodsja for 15 år siden og startet etter hvert sitt eget prosjekt. I fjor åpnet han portene til Elephant Valley Thailand. Noen av de seks elefantene hadde tidligere arbeidet i turistindustrien, andre med å bære trestammer i skogen. Han husker hvordan holdningen i turistbransjen var da han startet. Da arrangørene begynte å boikotte show og elefantridning, var svaret at man ikke hadde råd til la være å gi folk det de ville ha.
– Nå har vi flere med oss. Faktum er at vi i begynnelsen også arrangerte elefantridning i Kambodsja. Men etter hvert begynte vi å spørre oss selv om hva vi kunne gjøre for elefantene, istedenfor det motsatte. Turistene har mer makt enn det de tror.

Pause i Chiang Chill.
Pause i Chiang Chill.
Fran Keary, WAP.
Fran Keary, WAP.
Soloppgang over Nord-Thailand.
Soloppgang over Nord-Thailand.

Elefantene er innleide eller er lånt. Man gir ikke bort en elefant, det gjør selv ikke de eierne som ikke vil eller har råd til å ta hånd om dem. De er altfor verdifulle.

I reservatet, der både turister og vi også kan overnatte, er det to aktiviteter – å være med på fôringen eller delta på en tur i området, der elefantene kan gå fritt omkring. To mahouter – elefantpassere – leder oss, og litt foran dem igjen lunker to elefanter. i pleier å si at
– Vi pleier å si at besøkere er vallar ellisar, slang for elefanter. Når elefantene kommer hit, er de nærmest autistiske, for de har vært vant med å stå fastlenket og ikke kunne røre seg utenom når de skal arbeide. Slik det er nå, får de litt mosjon og lærer seg å være avslappet i forhold til sine omgivelser, forteller Jack Highwood.

Elefantene er innleide eller er lånt. Man gir ikke bort en elefant, det gjør selv ikke de eierne som ikke vil eller har råd til å ta hånd om dem. De er altfor verdifulle. En liten elefantunge eller en drektig hunnelefant kan tjene opptil en million bath, ca. 300 000 kroner, i året, og koste det dobbelte.
– Skulle jeg ville «redde» en mistilpasset, vanskelig eller skadet elefant som ikke har det bra, må jeg kjøpe den, men da kjøper jo bare eieren en elefant som er i bedre forfatning. Det er viktig å skjønne at det er en stor forskjell på ville og på tamme elefanter. De som er i fangenskap, betraktes som arbeidsdyr og har samme rettslige status som en geit eller en bøffel.
– Jeg håper at jeg kan vise at det går an å lykkes økonomisk på denne måten, slik at jeg kan fortsette å jobbe med reisebransjen. De fleste mahouter er ikke ondskapsfulle, mange av dem elsker dyrene sine, men de har aldri fått noe annet alternativ.

Se – men ikke røre.
Se – men ikke røre.

Antall turister til Thailand doblet seg fra 2010 til 2017. I samme periode økte antall elefantreservater med 30 prosent. Og da de tamme elefantene i Thailand ikke var mange nok til å stille turistenes behov, fikk det konsekvenser langt ut over landets grenser.

En gang i tiden var det millioner av elefanter i Asia og Afrika. I dag regnes samtlige av de tre elefantrasene som utrydningstruede. Av den asiatiske ville elefanten er det i dag et antall på mellom 26 000 og 34 000. I Thailand lever det mellom 2500 og 4000, korrekt antall er litt usikkert, med like mange i fangenskap. Halvparten av dem i fangenskap brukes i turistnæringen, men lenge var de fleste av de tamme elefantene brukt i skogbruket.

I 1989, etter at en stor del av Thailands skoger var hogd ned, ble all hogst i statseide skoger forbudt. Over natten ble 80 prosent av landets tømmerelefanter arbeidsløse.
Redningen, i mangel av et bedre ord, kom med turistboomen. De elefantpasserne som ikke ville være med på den stadig økende illegale hogsten, dro inn til byene og turistene. Der, i de sterkt trafikkerte smeltediglene med mennesker, kunne de finne nye inntektskilder for elefantene sine.

Mangel på mat og rent vann, forurenset luft, lange arbeidsdager og stressende lydnivåer var hovedårsaken til de miserable levevilkårene for både dyr og mennesker. Tilværelsen for de elefantene som ble brukt til illegal skogavvirkning, var heller ingen solskinnshistorie.
En rapport fra 2002, gjort av FNs jordbruksorganisasjon FAO om elefanter i Asia, belyser noen av farene. I tillegg til elefanter som ble skadet eller døde i kupert og vanskelig terreng, ble mange lemlestet av gjenglemte landminer. Andre dyr ble avhengig av dop for å klare de harde arbeidsforholdene.
– Men jeg skulle tro at de tømmerelefantene som i dag arbeider for den lovlige skogsindustrien, altså den som skjer på privat eiendom, har det bedre enn de som benyttes innen turismen. Når en tømmerelefant er ferdig for dagen, har den fri. Det finnes skygge, og ofte holder de til i mer naturlige omgivelser, forteller Jack Highwood.

Antall turister til Thailand doblet seg fra 2010 til 2017. I samme periode økte antall elefantreservater med 30 prosent. Og da de tamme elefantene i Thailand ikke var mange nok til å stille turistenes behov, fikk det konsekvenser langt ut over landets grenser. I 2013 kom det alarmerende rapporter om at smugling av ville dyr, først og fremst fra Myanmar, men også fra Laos, til Thailand økte dramatisk. For å stoppe denne handelen ble det derfor innført nye rutiner med DNA- og mikrochipmerking.

I Thailand er det nå rundt 180 elefantsentre med 2200 dyr, og denne bransjen fortsetter å vokse. Ikke minst blant nyrike forretningsmenn som ser store muligheter for fortjeneste og bygger store besøkssentre som kan ta imot opptil 6000 turister per dag. Av de 30 millioner turister som besøker Thailand hvert år, har nesten halvparten planer om å ri på en elefant. For noen er det viktig å kunne krysse av på «må gjøre»-listen, for andre er dette en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Kanskje er det også nettopp denne jakten på opplevelser som er bakgrunnen for at ikke så mange stanser opp og spør seg selv om elefanten egentlig liker å spille basket, kjøre med trehjuling eller bære turister på ryggen.

I en rapport fra 2016 fra dyrevernorganisasjonen World Animal Protection kan man lese at 77 prosent av dyrene lever under dårlige forhold. Det samme gjelder elefantpasserne. Det som en gang var et respektert yrke som gikk i arv, er nå dårlig betalt og har lav status. Unge menn fra Myanmar som ikke har de nødvendige papirer, utgjør den største delen av arbeidskraften

Elefantene nyter et liv uten plager hos Jack Highwood.
Elefantene nyter et liv uten plager hos Jack Highwood.

Fran Keary innskyter: For at dyrene skal være sikre i nærkontakt med turister, benyttes det ofte grusomme treningsmetoder for å bryte dem ned fysisk og mentalt. Unge dyr tas fra mødrene og holdes innestengt og fastbundet i så små rom at de ikke kan røre seg i det hele tatt.

Mennesket har ridd på elefanter i tusenvis av år – lenge før uttrykk som «dyrevennlig og bevisst turisme» kom på tavlen. Men nå skjer det noe. Kravet om gode forhold for dyrene, i alle fall de ville og eksotiske, begynner å bli vanlig.
– Mange steder har begynt å markedsføre seg som elefantvennlige, også steder der det ikke helt stemmer. For de har merket seg at dette er noe turistene etterspør. Og da kan de ta seg bedre betalt. Istedenfor ridning eller show byr man nå på bading, fôring og vandring med elefantene. Det er bedre, men heller ikke dette er helt bra, sier Dao, som egentlig heter Oranit og jobber for World Animal Protection.

Jeg spiser lunsj med henne og kollegaen Fran Keary ved et steinbrudd farget i rødt ved et intenst blått vann, et sted som ofte blir kalt for Chiang Mai Grand Canyon.
– Hvorfor er det ikke så bra å bade med elefantene? spør jeg.
– Tenk deg selv å være våt flere timer i trekk, hver dag, med mengder av turister som klenger på deg. Det er ikke naturlig for elefanter. Dessuten: Hvordan tror du mahoutene får elefantene til å stå så stille i så lang tid?
– Hva mener du?
– For at de skal stå stille må de få dem til å stå stille, sier Dao.
Fran Keary innskyter: For at dyrene skal være sikre i nærkontakt med turister, benyttes det ofte grusomme treningsmetoder for å bryte dem ned fysisk og mentalt. Unge dyr tas fra mødrene og holdes innestengt og fastbundet i så små rom at de ikke kan røre seg i det hele tatt. Det er ikke bra.
– Elefantbading er bare en variant av dyreplageri, sier Dao.
Men, innvender jeg: – Er det ikke noe sted man kan bade med elefanter, og hvor eierne tar godt vare på dem?
– Det er ikke det som er poenget, sier Dao og virker litt frustrert. Det er umulig for en turist å skille mellom et senter som lar turistene ri eller bade med dem, og som plager og utnytter dem, mot et som ikke gjør det. Best er de reservatene hvor du ser elefantene på avstand.
– Man rir jo på hest, hvorfor er det så forskjellig fra en elefant? – Elefanter er ikke skapt til å ri på, sier Dao. – De er ville dyr. Rapport etter rapport viser hvordan de plages. Dessuten er det så få av dem igjen.

Chang Chill, Chiang Mai.
Chang Chill, Chiang Mai.

For bedre å få en forståelse for de intelligente dyrene og lære seg om turismen som har oppstått rundt dem, foretrekker Katherine at de som komme på besøk, blir der minst et par dager, helst lenger.

Jeg fortsetter reisen min sørover. Forbi rismarker med vadende hegrer, bøyde mannskropper i et gyllent morgenlys som strekker seg mot horisonten, og til de myke konturene av fjellandskapet.
To timer senere finner vi fram til Boon Lott’s Elephant Sanctuarys litt kompliserte oppkjørsel.
– Vi har med vilje gjort det litt vanskelig å finne fram hit, sier Katherine Connor, som grunnla dette stedet i 2005.

Akkurat som Jack Highwood fikk hun sitt store engasjement for elefanter da hun arbeidet som frivillig i Thailand. Det var i 2002, og livet hennes ble på kort tid snudd opp ned da hun traff en liten underernært elefant som het Boon Lott. Den kunne ikke reddes, men Katherine solgte huset sitt i Storbritannia, hevet forlovelsen med sin kjæreste og etablerte Boon Lotts minne.
Av de sentrene jeg hittil har besøkt, er Katherine Sonnors en oase, for det er nettopp det det er, både det vakreste og den mest omfattende. Hittil har hun lyktes i å få kjøpt 6000 mål skog, hun har plantet tusenvis av trær, og hun dyrker alle typer eksotiske frukter. Hun har ryddet områder til store åpne sletter, men også sørget for områder med tett skog. Og gjennom eiendommen flyter det elver som de tolv elefantene, fem hanner og sju hunner, kan boltre seg i.
– Hva som skiller oss fra mange andre reservater, er at vi ikke har noe økonomisk motiv. Vi vil ikke tekkes turistene, det eneste vi bryr oss om, er at elefantene har det godt, sier hun.
Hennes entusiasme smitter. Det merkes ikke bare på den lange ventelisten med folk som vil komme på besøk: Det tar fra ett til to år før man får adgang. For bedre å få en forståelse for de intelligente dyrene og lære seg om turismen som har oppstått rundt dem, foretrekker Katherine at de som komme på besøk, blir der minst et par dager, helst lenger.
– Mange turister vil se elefanter og ri på dem nettopp fordi de elsker dem. Det mange ikke er oppmerksomme på, er at dyrene lider. Hadde turistene visst dette, ville de aldri ridd på en elefant, sier hun.

Thailandsk nasjonalsymbol.
Thailandsk nasjonalsymbol.
Thailand – smilets land. Bestandig.
Thailand – smilets land. Bestandig.

Nå står de fastspent med kjetting. Men om noen måneder kommer de til å få bevege seg fritt omkring. Uten båndtvang, sadel eller plikter.

Teakskogen er tett. Den smale grusveien vi har kjørt på, løser seg opp i naturen, og vi parkerer bilen. Så går vi et kvarters tid nedover et terrassert landskap. En ku står rolig og tygger i den lille dalen. Vi hopper over en bekk, der glinsende øyenstikkere danser i luften. Så er vi framme. Vi skal treffe Supakorn Tanaseth, som nettopp har begynt sin reise mot en mer elefantvennlig framtid. Etter at forretningen hans gikk litt tregt, så han seg om etter alternativer. Med hjelp fra organisasjoner som Tui Care Foundation og World Animal Protection, har han nå forandret stil på sitt elefantsenter i Chiang Mai. Blant annet skal det bygges en ny utsiktsplattform – og så har han forandret navnet til Chang Chill. Likevel er ikke dette hans største utfordring. Lenger opp i skogen står elefanten Mayura (Påfuglen) som mumser på bambusskudd. Hun slår bort noen fluer med den lille halen. Mammaen Mae Gohgae står et stykke fra, men holder øye med sin datter.
Før de kom hit, arbeidet de i skogsindustrien i Myanmar, deretter som taxielefanter i Chiang Mai. Etter det har de vært brukt til ridning og badeaktiviteter.

Nå står de fastspent med kjetting. Men om noen måneder kommer de til å få bevege seg fritt omkring. Uten båndtvang, sadel eller plikter.

Et nytt syn på elefantridning

Ifølge en internasjonal uttalelse av World Animal Protection fra 2014 mener 53 prosent at det er helt greit å ri på en elefant. Tre år senere, i 2017, ble det stilt det samme spørsmålet. Da var andelen som ville ri på elefant nede i 44 prosent.

Tenk på dette når du drar på dyresafari

1. Dropp selfien
Kan du klappe, klemme eller på annen måte komme nær et vilt dyr som i sitt naturlige miljø hadde flyktet fra deg, eller ville angrepet deg, er det stor sannsynlighet for at ikke alt står bra til. Det gjelder så vel aper og dovendyr som tigre.

2. Gjør dine undersøkelser
Markedsføringen av dyreattraksjoner kan av og til være misvisende. En rask måte å få vite om baksidene på er å lese rapporter med lavest scoring på Tripadvisor. En god indikator på at et reservat er etisk forsvarlig, er at de som besøker det, får se, men ikke røre.

3. Se opp for suvenirer
Slangeskinnsstøvler, elfenbenskammer, skjell og utstoppede alligatorer hører til et annet miljø. La det være slik. Disse suvenirene bidrar til tjuvjakt og illegal handel med utrydningstruede dyr.

Stort sett det tida går med til; ete.
Stort sett det tida går med til; ete.

8 steder i Asia med god elefantturisme

1. Elephant Valley,
MONDULKIRI, KAMBODSJA

Grunnlagt av Jack Highwood i landsbyen Sen Monorom i østre Kambodsja, like ved grensen til Vietnam. Ti elefanter har 15 000 mål å boltre seg på.
elephantvalleyproject.org

2. Elephant Conservation Centre,
SAYABOURY, LAOS

Stort reservat vest i Laos, to–tre timer sør for Luang Prabang. 29 elefanter. Gjestene bor i bungalower med utsikt over innsjøen Nam Tien. Rehabiliterer elefanter til å bli ville igjen. elephantconservationcenter.com

3. Tiger Tops Tharu Lodge, Chitwan nasjonalpark,
NEPAL

I skyggen av Himalaya. Du bor i komfortable safaritelt på grensen til nasjonalparken Chitwan. Den står på Unescos Verdensarvliste. Her er det 50 forskjellige dyrearter. Safari i parken og en drink ved solnedgang er inkludert, men det beste er nok at fortjenesten brukes til et skoleprogram for barna i landsbyen.
tigertops.com

4. Wildlife SOS Elephant Sanctuary,
AGRA, INDIA

Reservat for 20 elefanter i den hellige byen Mathura, mellom Agra og New Delhi. Både for dagsbesøk og for lengre opphold med frivillig arbeid. Organisasjonen eier dessuten Indias største park for leppebjørner og kombinerer gjerne besøk mellom de to reservatene.
wildlifesos.org

5. Elephant Transit Home,
UDAWALAWE, SRI LANKA

Sri Lanka har mange ville elefanter på et relativt lite område. Sjansene for å skade dyrene er derfor ganske stor. Elephant Transit Home ved nasjonalparken Udawalawe er det eneste som har fått god velferdsscoring av World Animal Protection. Senteret er et slags barnehjem for foreldreløse elefantunger.
eth.dwc.gov.lk

6. ChangChill,
CHIANG MAI, THAILAND

Et lite reservat som ligger i vakre omgivelser. I 2018 forandret de konseptet og fokuserer nå helt og holdent på elefantenes gode liv. Har du litt flaks, kan du se en av elefantene kjøle seg ned i områdets mudderdam – på eget initiativ. Under besøket lærer du mye om elefantturismens historie, snakker med elefantpassere og deltar i en klasse for å lære å lage elefantmat. changchill.com

7. Boon Lott’s Elephant Sanctuary,
SUKHOTHAI, THAILAND

Her er det kun tillatt med få besøkende ad gangen. Gjester må være her i minst fire dager. Katherines store kjærlighet til dyr har ført til at det også bor flere hunder og katter her. Det er lang ventetid for å få plass.
blesele.org/boon-lott

8. Phuket Elephant Sanctuary,
PHUKET, THAILAND

Phukets første etiske elefantreservat ligger i Paklok. Tilbyr både halvdagsturer og ukelange turer for frivillige. 11 elefanter som du kan se vandre rundt i skogen og kjøle seg i elvene.
phuketelephantsanctuary.org

Relaterte artikler

Facebook

Følg oss på Facebook

Daglige oppdateringer fra Vagabonds verden - Få reisetips og ta del i våre aktiviteter og konkurranser!

Følg oss her

Vagabonds nyhetsbrev - meld deg på!

Motta vårt nyhetsbrev som gir deg direkte tilgang til det siste på reisefronten.

Abonnér - spar 63%

Få med deg alle godsakene fra Norges ledende reisemagasin!